Pripojenie viacerých IP kamier pomocou adaptéra PowerLine

Pripojenie viacerých IP kamier pomocou adaptéra PowerLine

Otázka: Chcem vedieť, či obvod bude fungovať (pozri obr.)?

Schéma zapojenia IP kamier cez adaptér PowerLine

Dve IP videokamery sú pripojené k adaptéru PowerLine s dvoma ethernetovými portami pozdĺž domáceho vedenia a k smerovaču, ku ktorému je pripojený videorekordér.

Odpoveď:

Ak je otázka, či to bude spojenie cez adaptéry PowerLine, potom si myslím, že všetko bude fungovať. Ak máte všetko v poriadku s elektroinštaláciou, a jednu fázu.

Všetky zariadenia budú v rovnakej sieti a obvod by mal fungovať. Ja sám som takúto schému osobne nenakonfiguroval a vo kamerových systémoch sa veľmi nevyznám. Preto nemôžem dať konkrétnu odpoveď.