Notebook Lenovo G50-45 nevidí sieť WI-FI

Notebook Lenovo G50-45 nevidí sieť WI-FI

Ahoj! Pomôžte nám, skôr ako bolo zapnuté pripojenie Wi-Fi na notebooku Lenovo G50-45 Windows 7, teraz však notebook nevidí sieť. Telefón vidí sieť a všetko je v poriadku, preinštaloval som ovládač a všetko je zbytočné.

Žiadne pripojenie Wi-Fi na Lenovo G50-45

Nepíše žiadne dostupné spojenia.

Odpoveď

Na základe snímky obrazovky (stav pripojenia) je na notebooku zapnutá sieť Wi-Fi. Ale z nejakého dôvodu nevidí sieť Wi-Fi. Je to najčastejšie kvôli deaktivovanej službe autokonfigurácie WLAN. Kliknite na odkaz a podľa pokynov skontrolujte, či máte túto službu povolenú. Ak nie, zapnite ho.

Notebook Lenovo nevidí wi-fi

O tejto problematike máme aj samostatný článok: v systéme Windows 7 nie sú k dispozícii žiadne pripojenia. Wi-Fi, sieť s červeným krížikom je preč. Toto je váš prípad.

Táto chyba môže byť tiež spôsobená poškodením antén Wi-Fi vo vnútri notebooku Lenovo G50-45. Ale to je nepravdepodobné.